การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

O1 โครงสร้าง

http://sasimum.go.th/index.php/2015-09-16-11-09-62

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

http://sasimum.go.th/index.php/2015-09-16-11-09-48

O3 อำนาจหน้าที่

http://sasimum.go.th/index.php/2015-12-12-22-44-8

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 http://sasimum.go.th/index.php/2015-09-16-11-09-65

O5 ข้อมูลการติดต่อ

 http://sasimum.go.th/index.php/2015-09-16-10-39-36

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 http://sasimum.go.th/index.php/2018-11-13-02-51-15

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

 http://sasimum.go.th/index.php/2015-09-16-10-54-31

O8 Q&A

http://sasimum.go.th/  (หัวข้อใหญ่ "ข้อมูลข่าวสาร"  หัวข้อย่อย " กระดานสนทนา")

O9 Social Network

http://sasimum.go.th/  (หัวข้อใหญ่ "ข้อมูลข่าวสาร"  หัวข้อย่อย " Facebook")

O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

http://sasimum.go.th/index.php/privacy-policy

O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

 http://sasimum.go.th/index.php/2015-09-16-11-09-65

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

 http://sasimum.go.th/index.php/2018-11-07-09-41-28

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 http://sasimum.go.th/index.php/2018-11-07-09-41-28

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 http://sasimum.go.th/index.php/2018-11-09-07-31-37

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 http://sasimum.go.th/index.php/2018-11-09-07-33-08

O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 http://sasimum.go.th/index.php/2018-11-09-07-40-43

O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 http://sasimum.go.th/index.php/2019-06-06-09-22-59

O18 E-Service

 http://sasimum.go.th/   (หัวข้อใหญ่ "ข้อมูลข่าวสาร"  หัวข้อย่อย " E-service ")

O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 http://sasimum.go.th/index.php/2018-11-09-07-24-33

O20 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
พัสดุ

 http://sasimum.go.th/index.php/2018-11-09-07-28-51

O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
พัสดุ

http://sasimum.go.th/index.php/2018-11-09-07-37-27

O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 http://sasimum.go.th/index.php/2018-11-09-07-37-27

O23 นโยบายหรือแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

 http://sasimum.go.th/index.php/2019-06-26-03-34-41

O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 http://sasimum.go.th/index.php/2019-06-26-03-38-53

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 http://sasimum.go.th/index.php/2019-06-17-09-25-37


O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 http://sasimum.go.th/index.php/2019-06-26-03-40-44

O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 http://www.sasimum.go.th/index.php/2018-11-05-08-53-47

 (หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ )


O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://sasimum.go.th

(อยู่มุมด้านขวาไอคอนลำดับที่2 "รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต")


O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://sasimum.go.th/index.php/2018-11-09-07-40-43

O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 http://sasimum.go.th/index.php/2018-11-09-08-17-49


O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

http://sasimum.go.th/index.php/2018-11-09-08-24-07


O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

http://sasimum.go.th/index.php/2018-11-09-08-24-07


O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 http://sasimum.go.th/index.php/2018-11-09-08-24-07

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 http://sasimum.go.th/index.php/2019-06-27-08-13-06

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
http://sasimum.go.th/images/doc/2566/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8A/035%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87.pdf

O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 http://sasimum.go.th/index.php/2018-11-05-08-53-47

O37 รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 http://sasimum.go.th/index.php/2018-11-09-08-10-28

O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 http://sasimum.go.th/images/doc/2566/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8A/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%9912_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%8A_65.pdf

O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 http://sasimum.go.th/index.php/2020-08-02-09-09-34

O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

 http://sasimum.go.th/index.php/2018-11-09-08-24-07

http://sasimum.go.th/


O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 http://sasimum.go.th/index.php/2020-08-02-09-09-34

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 http://sasimum.go.th/index.php/2019-06-25-04-23-53

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

http://sasimum.go.th/index.php/2019-06-25-04-23-53

http://sasimum.go.th/

 

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

145233
วันนี้วันนี้668
เมื่อวานเมื่อวาน1626
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้5145
เดือนนี้เดือนนี้2294
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด1452338

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

Scroll to top