- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปี 2560 รอบเดือนเมษายน

- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561

- การจัดประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

- แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

- ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560

- ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4

- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

-

 

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

204679
วันนี้วันนี้73
เมื่อวานเมื่อวาน283
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้638
เดือนนี้เดือนนี้3294
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด204679
Scroll to top