คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

>>>>>คำสั่ง

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

◊ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการ◊

>>>>> ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการ การขอรับข้อมูลข่าวสารแะลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 ข้อมูลข่าวสาร

>>>>> พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

>>>>>พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

145232
วันนี้วันนี้658
เมื่อวานเมื่อวาน1626
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้5135
เดือนนี้เดือนนี้2284
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด1452328

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

Scroll to top