ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส

 

  ◊ปีงบประมาณ  2566◊

 →  ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน ธันวาคม 2565 คลิกเพื่อเปิดไฟล์

 → ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ถึงเดือน มีนาคม 2566 คลิกเพื่อเปิดไฟล์

 → ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึงเดือน มิถุนายน 2566 คลิกเพื่อเปิดไฟล์

 → ไตรมาสที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือน กันยายน 2566 คลิกเพื่อเปิดไฟล์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ◊ปีงบประมาณ  2565◊

      →  ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน กันยายน 2565 คลิกเพื่อเปิดไฟล์ 

   →  ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึงเดือน มิถุนายน 2565 คลิกเพื่อเปิดไฟล์

   →  ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565 คลิกเพื่อเปิดไฟล์

   →  ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564 คลิกเพื่อเปิดไฟล์

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ◊ปีงบประมาณ  2564◊

      →  ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน กันยายน 2564 คลิกเพื่อเปิดไฟล์ 

   →  ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564 คลิกเพื่อเปิดไฟล์

   →  ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564 คลิกเพื่อเปิดไฟล์

   →  ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563 คลิกเพื่อเปิดไฟล์

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ◊ปีงบประมาณ  2563◊

     →  ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 คลิกเพื่อเปิดไฟล์

   →  ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563 คลิกเพื่อเปิดไฟล์

     →  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ (COVID-19) คลิกเพื่อเปิดไฟล์

     →  ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563 คลิกเพื่อเปิดไฟล์

     →  ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562 คลิกเพื่อเปิดไฟล์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

◊ปีงบประมาณ  2562◊

     →  ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน กันยายน 2562 คลิกเพื่อเปิดไฟล์

     →  ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562 คลิกเพื่อเปิดไฟล์

    →  ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562 คลิกเพื่อเปิดไฟล์

   →  ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561  คลิกเพื่อเปิดไฟล์

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

145228
วันนี้วันนี้612
เมื่อวานเมื่อวาน1626
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้5089
เดือนนี้เดือนนี้2238
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด1452282

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

Scroll to top