การมีส่วนร่วมของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะทำงานเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง นโนบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

การประชุมมอบนโยบาย No Gift Policy ให้พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมด้านความกตัญญูกตเวที ในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง นโนบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ปลอดบุหรี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ว่าด้วย จรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง นโนบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนส่วนตำบลสระสี่มุม ระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2561 - 2563)

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

145228
วันนี้วันนี้610
เมื่อวานเมื่อวาน1626
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้5087
เดือนนี้เดือนนี้2236
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด1452280

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

Scroll to top