การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4

รายงานการประชุมประชาคมระดับท้องถิ่นตำบล ครั้งที่ 1/2563

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม (พ.ศ. 2561-2563) เพิ่มเติม ครั้งที่1

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่2/2561

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ที่ 76/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ที่ 403/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ที่ 422/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

 

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

731484
วันนี้วันนี้135
เมื่อวานเมื่อวาน601
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1085
เดือนนี้เดือนนี้12309
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด731484

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

Scroll to top