การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บันทึกรายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

การประชุมผู้นำชุมชนเพื่อหารือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- 2566

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4

รายงานการประชุมประชาคมระดับท้องถิ่นตำบล ครั้งที่ 1/2563

หนังสือเชิญเข้าร่วมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม (พ.ศ. 2561-2563) เพิ่มเติม ครั้งที่1

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่2/2561

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ที่ 76/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ที่ 403/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ที่ 422/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม

 

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

145232
วันนี้วันนี้653
เมื่อวานเมื่อวาน1626
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้5130
เดือนนี้เดือนนี้2279
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด1452323

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

Scroll to top