ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้รับบริการจัดเก็บภาษีของอบต.สระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2562-เดือนมีนาคม 2563)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้มาใช้บริการ ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้รับบริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้ออาคาร และการขออนุญาตขุดดินและถมดินขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562-เดือนมีนาคม 2563)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้รับบริการจัดเก็บภาษีของอบต.สระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนเมษายน 2562-เดือนกันยายน2562)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้รับบริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้ออาคาร และการขออนุญาตขุดดินและถมดินขององคืการบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนเมษายน 2562-เดือนกันยายน 2562)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติและผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนเมษายน 2562-เดือนกันยายน 2562)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติและผู้ใช้บริการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนเมษายน 2562-เดือนกันยายน 2562)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติและผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2561-เดือนมีนาคม 2562)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้รับบริการจัดเก็บภาษีของอบต.สระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561-เดือนมีนาคม 2562)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผูรับบริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร และการขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนมีนาคม 2561-มีนาคม 2562)

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้มาใช้บริการ ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

 

 

ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอบต.สระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้รับบริการจัดเก็บภาษีของอบต.สระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้รับบริการการขออนุญาต่อสร้างอาคาร ดัดแลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร และการขออนุญาตขุดดินหรือถมดินของอบต.สระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงานและสถิติผู้มาใช้บริการ ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ และผู้พิการของอบต.สระสี่มุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

606405
วันนี้วันนี้276
เมื่อวานเมื่อวาน454
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1484
เดือนนี้เดือนนี้10743
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด606405
Scroll to top