♦รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566♦

 

♦รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566♦

♥ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๖

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๖

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

♦รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565♦

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน ๒๕๖๕

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม ๒๕๖๕

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม ๒๕๖๕

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน ๒๕๖๕

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม ๒๕๖๕

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  เมษายน ๒๕๖๕

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม ๒๕๖๕

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 ♥ ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๕

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

♥ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

♦รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564♦

♥ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๔

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

 

♦รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563♦

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๓

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๓

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

---------------------------------------------------------------------------------

 ายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

145230
วันนี้วันนี้639
เมื่อวานเมื่อวาน1626
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้5116
เดือนนี้เดือนนี้2265
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด1452309

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

Scroll to top