ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  2560

       

       - ประกาศแจ้งผลการพิจารณา โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งซัมเมิร์ส หมู่ที่ 22

       -ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 24

       -ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกหมู่ที่ 11

      -ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 19

      -ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 5

     -ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 15

      -ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล หมู๋ที่ 18

      -ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 11

      -ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 7 (งบกองทุนไฟฟ้า)

      -ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 1

    -ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 7

    -ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการ การสร้างถนนหินคลุกบดอัด หมู่ 24

   - ประกาศแจ้งผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 23

     - ประกาศแจ้งผลการพิจารณา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12

   ประกาศแจ้งผลการพิจารณา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8

   - ประกาศแจ้งผลการพิจารณา โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งซัมเมิร์ส หมู่ที่ 13

   - ประกาศแจ้งผลการพิจารณา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9

   - ประกาศแจ้งผลการพิจารณา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20

   - ประกาศแจ้งผลการพิจารณา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4

   - ประกาศแจ้งผลการพิจารณา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10

   - ประกาศแจ้งผลการพิจารณา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

 star ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2

 star ประกาศผลการสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 

 starประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2

   star ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14

 star ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน  2  โครงการ (พิจารณาแยกเป็นรายโครงการ)

 starประกาศผลการประมูล  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองระแหง ตำบลสระสี่มุม  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

 starประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองระแหง ตำบลสระสี่มุม  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม

  star ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 starประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองระแหง ตำบลสระสี่มุม  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม
 starประกาศสอบราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

421564
วันนี้วันนี้4
เมื่อวานเมื่อวาน443
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้966
เดือนนี้เดือนนี้3239
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด421564
Scroll to top