ปีงบประมาณ 2561

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม (พ.ศ.2560-2563)

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 

star ประกาศเปิดเผยราคากลางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบ้านนายสิทธิ์ ทองดอนใหม่ ถึงบ้านนายสังข์ อบเชย บ้านเกาะไผ่เถื่อน   หมู่ที่ 14  

star ประกาศเปิดเผยราคากลางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะลอย   หมู่ที่ 2  

star ประกาศเปิดเผยราคากลางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้าน ส.อบต.สุดจิตร ทองมูลเล็ก บ้านไผ่โทน  หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 3

 star ประกาศเปิดเผยราคากลางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายเชื่อมสายโคกม่วง ถึงบ้านผู้ช่วยสมยศ  สระทองเปี่ยม  บ้านสระ  หมู่ที่ 1

 star ประกาศเปิดเผยราคากลางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบริเวณจากบ้านนายกรวุฒิ สระทองแก้ว ถึงสะพานหมู่ที่ 2  บ้านหนองโพธิ์  หมู่ที่ 16

 star ประกาศเปิดเผยราคากลางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านเสืออีด่าง หมู่ที่ 6 บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 24

 star ประกาศเปิดเผยราคากลางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบ้านนางสาวนงนุช แสงวิเชียร ถึงไร่นายภรากร ทิพยวิมล  บ้านหนองพงใหญ่  หมู่ที่ 11

 star ประกาศเปิดเผยราคากลางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบ้านนายสุทน อบมาลี ถึงเขตติดต่อทุ่งบัว  บ้านหนองคันรวก  หมู่ที่ 21

star ประกาศเปิดเผยราคากลางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 

star ประกาศเปิดเผยราคากลางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม หมู่ที่ 6

 star ประกาศเปิดเผยราคากลางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมเครื่องปั๊มน้ำแบบจุ่ม พร้อมขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 1

 

 

 starประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองปัญหาสายตา และการป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น

starประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561

starประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี2561

 star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่องประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2561

star ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีพ.ศ.2561ถึงปีพ.ศ.2564ต่อหน้าเจ้าพนักงานประเมิน

  star ประกาศเปิดเผยราคากลางเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 17 บ้านฝั่งคลอง ตำบลสระสี่มุม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

198147
วันนี้วันนี้365
เมื่อวานเมื่อวาน233
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้494
เดือนนี้เดือนนี้1593
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด198147
Scroll to top