ปีงบประมาณ 2558

     ♣ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15

     ♣ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 21

     ♣ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6

     ♣ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการติดตั้งป้าย OVERHANG TRAFFIC SIGN TYPE I

     ♣ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ

     ♣ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16

     ♣ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ

     ♣ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 1

     ♣ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน

     ♣ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 3

     ♣ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดเล็ก หอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 10,11

     ♣ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 23

     ♣ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการวางท่อ คสล.

     ♣ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 22

     ♣ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒฯาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.2)

     ♣ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองมะเกลือ-บ้านหนองฟัก

     ♣ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC หมู่ที่ 10

     ♣ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการติดตั้งหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10

     ♣ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 15,2,21

     ♣ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้าง โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตกันกัดเซาะหน้าท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 23

      

สถิติผู้เยี่ยมชม

198147
วันนี้วันนี้365
เมื่อวานเมื่อวาน233
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้494
เดือนนี้เดือนนี้1593
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด198147
Scroll to top