ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ทุกจังหวัด

      ∞ข่าวประชาสัมพันธ์ ศพอส.สระสี่มุม ศึกษาดูงานการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ

      ∞ข่าวประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่มอบวีลแชร์แก่ผู้พิการ ม.11

      ∞ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ กิจกรรมควบคุมประชากรสัตว์

      ∞ข่าวประชาสัมพันธ์สนับสนุนการประกอบอาชีพและการจำหน่ายสินค้า

      ∞ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง∞
       ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

       ประชาสัมพันธ์ ขอขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566

       ประชาสัมพันธ์บริการทำหมันสุนัขและแมว

       ประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติดในชุมชน

       ข่าวสารประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ

     ประชาสัมพันธ์สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของผู้พิการ

       ข่าวสารประชาสัมพันธ์ความคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ

       การประชาสัมพันธ์ประเพณีไททรงดำ ต.สระสี่มุม

star  ประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. การพนันฯ และ ร่าง พ.ร.บ. การให้รางวัลด้วยการเสี่ยงโชคฯ

star    ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ. การฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่...) พ.ศ....

star ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนถุงลมนิรภัยรถยนต์

 star  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

star ประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพ.ร.บ. การพนันฯ และประกาศ ค.ส.ช. ฉบับที่ 83/2557 ฯ  

 star ประชาสัมพันธ์เพื่อตอบแบบสำรวจออนไลน์ เรื่อง "การรับรู้ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย"สำหรับประชาชนทั่วไป

star ประชาสัมพันธ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

starประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

star ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน

 

สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลสระสี่มุม

สถิติผู้เยี่ยมชม

145233
วันนี้วันนี้667
เมื่อวานเมื่อวาน1626
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้5144
เดือนนี้เดือนนี้2293
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด1452337

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

Scroll to top